A Duna Régió Szakképzési Klaszter

Danube Region Vocational Education Cluster (DRVEC)

 

 

A Duna Régió Szakképzési Klaszterének kitűzött céljai, hogy:
– javítsa a szakképzés általános presztízsét;
– előmozdítsa a régióban a szakképzés területén zajló innovációt, javítva a szakképzés hatékonyságát és versenyképességét;
– hozzájáruljon azon fiatal generációk céljainak eléréséhez, amelyek megfelelő szakmai ismeretekkel lépnek be a munkaerőpiacra a szakképzésben;
– olyan szakképzési anyagok elkészítése, amelyek támogatják a szakoktatás szisztematikus reformját, ideértve a módszertani, digitális, informatikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, toleranciajavító és környezettudatos elemekkel foglalkozó szakaszok kidolgozását;

A DRSZK célja összhangban áll az EU kohéziós politikájával, konkrétan az Európai Szociális Alap keretében felvázolt és támogatott célokkal. Az 1034/2013 / EU európai parlamenti és az Európai Bizottság 10. cikkének első bekezdése kijelenti, hogy „a tagállamok támogatják a transznacionális együttműködést a kölcsönös tanulás elősegítése és ezáltal az ESZA által támogatott politikák hatékonyságának növelése érdekében”;

Cselekvési kör és kezdeményezések
A klaszter tevékenysége elsősorban a következő három területre koncentrál:
(1) Az innovatív szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos elmélet és tapasztalatok megosztása
(2) A szakképzés elméleti és gyakorlati keretének a piaci igényekhez való hozzáigazítása, szoros együttműködés kialakítása a piaci szereplőkkel
(3) A szakoktatás általános presztízseinek javítása

A klaszter kifejezetten támogatja:
(1) a kettős szakképzés megerősítését;
(2) a nemzetközi szakmai gyakorlat lehetőségeinek népszerűsítését a szakképzésben részt vevő hallgatók számára a Duna régióban;
(3) transznacionális mobilitási és hallgatói csereprogramok végrehajtását;
(4) posztgraduális kurzusok szervezését a Duna régió szakképző intézményeinek vezetői és oktatói számára;
(5) a régió hallgatóinak részvételét a belső és nemzetközi szakképzési versenyeken;
(6) elektronikus tantervek kidolgozását a különféle oktatási rendszerek bevált gyakorlata alapján, a modern információs kommunikációs eszközök alkalmazása a szakképzésben, valamint további potenciális, kiaknázatlan együttműködési lehetőségek megvalósítását.

A Klaszter Integrátor szerepét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tölti be. A működéshez kapcsolódó szervezési és klasztermenedzsment feladatokat az Interregio Fórum Egyesület látja el.