A probléma: apakép nélkül felnövő gyerekek

Európában, lés különösképp ezen belül Magyarországon a gyermekek nevelésük során egyre kevésbé találkoznak férfiképpel, férfi mintával: sem otthon a válások magas, 67%-os aránya miatt, sem az óvodában-iskolában a férfiak kis arányú részvétele miatt a pedagógusi munkakörökben. Ez több tudományos diszciplínából származó kutatás szerint is törést okozhat a gyerekek szociális és pszichés fejlődésében

Vonjuk be – na de hogyan?

Az apa-gyermek találkozások minőségileg és mennyiségileg is változnak: Az apáknak újra lehetőségük lesz – ha még nem is olyan intenzíven, mint egykor, s ez az intenzitáscsökkenés nem feltétlenül káros – aktívabban részt vállalniuk gyermekeik életében, köszönhetően a sok lehetőségnek, amit akár a posztindusztriális gazdaság, akár a posztmodern társadalom és a kulturális átalakulás rejt magában. Ezeket a lehetőségeket érdemes kiaknázni, azonban nem csupán az együtt töltött idő mennyisége, hanem annak minősége is nagyon fontos, ha nem még fontosabb szempont kell, hogy legyen. A válások, különélések számának növekedése nem feltétlenül kell, hogy károsan érintse a gyermekeket, sokszor sokkal kívánatosabb az együtt töltött időt intenzívebbé, mint hosszabbá, de ugyanakkor kiüresedetté tenni. Meg kell találni azokat a közös pontokat, amely mentén egy család együttműködő, és jól működő közösséggé alakítható.

Egyre gyakrabban találkozhatunk Európa-szerte olyan közösségekkel, civil szervezetekkel és kezdeményezésekkel, amelyeknek célja annak elősegítése, hogy a gyerekek apaképpel nőhessenek fel. A klubok tanácsadásokat, segélyszolgálatot biztosítanak és rendezvényeket szerveznek, ahol apák és gyermekeik minőségi időt tölthetnek el egymással. Ezek a kezdeményezések természetesen nemcsak egy, hanem kétszülős családoknak is szólnak.  A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány által jegyzett „Apukák világa” kezdeményezés, és a keretében kialakított innovatív szolgáltatáscsomag azért dolgozik, hogy ilyen, az apa-fiú, illetve apa-gyermek kapcsolatok facilitálásáért dolgozó közösségeket hozzanak létre a Közép-európai környezetben is.

Jógyakorlatok

A projekt fő kérdése, hogy az állami-önkormányzati családsegítő ellátórendszert milyen formában, eszközökkel és szolgáltatásokkal bővítsük. Milyen módszerek a legcélravezetőbbek annak érdekében, hogy elérjük a családsegítő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos előítéletek felszámolását. Hogyan lehet olyan, apák, és gyermekeik érdeklődését és aktivitását kiváltó programokat csinálni, amelyek az erős családok kialakulását, az aktív apa-gyermek és apa-fiú kapcsolatok megerősödését segítik elő.

A kezdeményezés eredménye egy innovatív: olyan ajánlások és módszertani leírások létrehozása, amelyek információt és gyakorlati útmutatót adnak az érdekelt szereplőknek és gyakorlati munkában részt vevő szakembereknek ahhoz, hogy miként lehet apaközösségeket létrehozni. A jógyakorlatok leírásai bemutatják a sikeres helyi termékeket és szolgáltatásokat és a kialakulási folyamatukat, kihangsúlyozva a kulcs sikertényezőket és tanulságokat. Ezzel kapcsolatos további információkért látogasson el a kezdeményezés oldalára:

Apukák világa

 

Vélemény, hozzászólás?