2022 májusában meghívást kaptunk a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének Konferenciájára ahol induló projektünket, céljainkat mutattuk be.

A 2023-as május 26-27-i konferencia témája “Az oktatás határ dimenziói” ahol bemutathattuk projektünk egy évnyi eredményeit.

Erre két alkalmat is megragadtunk:

Egy 20 perces előadás keretében általánosan mutathattuk be a projekt menetét, a megvalósuló tartalmakat. Ez a kisfilmünk erről szól.

Az elmúlt egy év folyamatos határ keresésről és határátlépésről szólt mind fizikai, mind pedagógiai, mind átvitt értelemben. A brassói Áprily Lajos Főgimnázium 12 pedagógusa az Egyesületünk trénereitől megismerte a TANLET tartalomfejlesztő applikációt, majd online konzultációk során elsajátította annak használatát.

Az Áprily Lajos Főgimnázium tanárai a Cifra Palota Egyesület képviselőivel 4 személyes találkozón olyan élménypedagógiai tréningen vettek részt, melyek során fókuszba kerültek egyéni határaik. Több esetben azok meghaladására is volt példa. Saját megéléseik révén megalapozták azt az új szempontú gyermekre tekintést, ahol kiemelt a jelentősége az ítélkezés nélküli megfigyelésnek, a tanulási stílusoknak, a pozitív pedagógiának és pozitív hiba kultúrának. Ezekkel párhuzamosan a sok helyzetgyakorlat révén a tantárgyközi kapcsolatok egyre mélyebb rétegei tárultak fel a pedagógusok előtt. A projektben résztvevők közötti szakmai kapcsolatok is mélyültek.

A pedagógusok a napi gyakorlatba időszakosan beépítették a blended oktatást. Az iskola ZÖLD HETE kapcsán az élménypedagógiai tréningek mozzanatait is megélhették a gyerekek.

A pedagógusok rendszeres reflektív kérdőíves önreflexiója mellett a projekt 3 fázisában készült kérdőív a pedagógusok és diákok rezilienciáját, szociális kapcsolatait, digitális kompetenciáját, és mindezek változásait vizsgálta.

Ez a határon átívelő projekt a romániai magyar közösség és a magyarországi trénerek közös tapasztalatszerzése volt.