Tapasztalatcsere a fiatalokért

Hátrányos helyzetű fiatalok segítésével és támogatásával foglalkozó norvég vendégeket fogadott múlt csütörtökön a ferencvárosi KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely. A norvég és magyar résztvevők célja elsősorban a különböző módszerek, jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása volt. Az eseményre az IPS4NEETS néven futó nemzetközi projekt keretében került sor, melyet az EGT és a Norvég Alap az ifjúsági foglalkoztatásért program támogat.

Európában növekszik az olyan 18-35 év közötti, ún. „NEET” fiatalok száma, akik sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, és a munka világán is kívül rekednek (angolul: Not in Education, Employment or Training). E fiatalok közül sokan küzdenek mentális betegségekkel, például depresszióval vagy szorongással, mely további kihívásokat jelent számukra a mindennapi életben. Ez a negatív tendencia, illetve a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának és foglalkoztatásának nehézségei hazánkban is ismert jelenségek.

Az „EGT és a Norvég Alap Ifjúsági foglalkoztatásért” c. programja által támogatott Egyéni elhelyezés és támogatás a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET” fiatalok számára az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformon keresztül nevet viselő projekt (röviden: IPS4NEETs) célja a NEET fiatalok helyzetének javítása, elsősorban az őket segítő tanácsadók és képzők szakmai felkészültségének erősítése révén.

A 2018 októberében indult hároméves projekt a szlovéniai Public University of Ptuj koordinálásában valósul meg; további partnerek az Interregió Fórum Egyesület, a romániai Asociatia EIVA (Románia) és a spanyol Tesla Technologies & Software S.L. A projektben résztvevő szakértő partner a norvégiai Fønix. A projektben résztvevő magyar, román és szlovén tanácsadók év elején a Fønix szervezésében egy háromnapos tréningen vettek részt a norvégiai Sandefjord városában.

A projekt második állomásaként átfogó szakmai képzésekre kerül sor a partnerországokban. Az első magyarországi tréninget 2019. június 3-6. között Budapesten tartották. A résztvevő 20 magyar tanácsadó a Norvégiában megszerzett ismereteket mélyíthette el. A tréningre 8 szakértő érkezett Norvégiából, akik az Egyéni elhelyezéssel és támogatással (Individual Placement Support, IPS) kapcsolatos módszertant mutatták be a résztvevőknek, melynek célja, hogy segítse a „NEET” fiatalokat az állandó foglalkoztatás elérésében.

A négynapos esemény zárónapján a résztvevők és norvég kollégáik a ferencvárosi KONKÁV Közösségi Teret látogatták meg. Varga Dániel, a KONKÁV szakmai vezetője bemutatta a közösségi tér nyújtotta lehetőségeket, a megvalósuló tevékenységeket és akciókat, valamint áttekintést adott Ferencváros és az intézmény szűkebb környezetének társadalmi helyzetéről is. A bemutatkozás után interaktív kiscsoportos foglalkozások zajlottak, melyek témája a helyi fiatalok munkaerő piaci helyzete volt. A résztvevők két esettanulmányt dolgoztak fel, melyek során hátrányos helyzetű fiatalok tanulási és foglalkoztatási lehetőségeit térképezték fel és ajánlásokat fogalmaztak meg önmegvalósításuk támogatása és életkörülményeik javítása érdekében. A Norvégiából érkező trénerek aktív részvétele a programban rendkívüli tapasztalatcserére adott lehetőséget. A résztvevők visszajelzései alapján az esemény új perspektívákat nyitott meg számukra.

A projektben résztvevők képzése októberben folytatódik majd, amikor egy kétnapos tréning keretében Spanyolországból érkező partnerek bemutatják az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformot (EYTP), mely fontos forrása és eszköze lesz a tanácsadói munkának, hiszen innovatív és átfogó módon nyújt majd segítséget a NEET fiatalok szakmai nyomon követésében. A platform bevezetését több workshop követi, a magyarországi, romániai és szlovén partnerek szervezésében, ahol a platform működésének elsajátítására és tesztelésére kerül sor.

 

Budapest, 2019.06.07.

 

Támogatási alap EGT és Norvég Alap Ifjúsági foglalkoztatásért

(EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment)

A projekt címe Egyéni elhelyezés és támogatás a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET” fiatalok számára az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformon keresztül – Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP)
Időtartam 36 hónap
A projektmegvalósítás kezdő- és záródátuma 2018.10.01. – 2021.09.31.
Vezető partner Public University of Ptuj (Szlovénia)
Szakértő partner Fønix (Norvégia)
További partnerek Interregió Fórum Egyesület (Magyarország)

Asociatia EIVA (Románia)

Tesla Technologies & Software S.L. (Spanyolország)

 

Vélemény, hozzászólás?