12 hét, 58 diák 4 csoportra osztva, 4 pedagógus, 28%-os eredménynövekedés – számokban kifejezve az EduBot projekt magyarországi pilotoktatása.

A fejlesztett digitális tartalom az egyéni matematika tanulást támogatja e-learning rendszerben. A pilotoktatás során bemeneti és kimeneti tesztelést is végeztek, vagyis mérték a diákok kompetenciáit a pilotoktatás előtt és után. A tesztek alapján az oktatás végén a javulás 27,78 százalék volt.

A módszer tesztelése során az e-learning rendszert és a digitális tartalmat is tesztelték, a magyarországi tesztelés eredményeit felhasználják a többi ország pilotoktatása során.

A feladatokat a diákok az osztályteremben is végezték, de házi feladatokat is kaptak, illetve online konzultációkon is részt vehettek. A tanárok hetente értékelték a diákok munkáját és teljesítményét. Online konzultációkat tartottak témakörönként, ahol további támogatást kaptak a tanároktól.

Hetente egy téma került feldolgozásra (összesen 12), az elért eredmények alapján osztották csoportokra a diákokat (eredményalapú csoportbontás a differenciálás érdekében). A rendszerben elért teljesítményük alapján, hetente létrehozott kiscsoportos online konzultáció formájában valósult meg a diákok további fejlesztése az egyes témakörök kapcsán. Minden csoportot egy-egy tanár korrepetált.

Az eredményalapú differenciálás következtében létrejövő homogén kiscsoportok célja a hatékonyabb segítségnyújtás, hogy a tanulásmetodika a lehető legjobban illeszkedjen a tanulók képességeihez és fejlettségi szintjéhez. Az azonos kiscsoportba kerülő tanulók hasonló ismeretszinttel és képességstruktúrával rendelkeznek, és hasonló nehézségekkel küzdenek. A kiscsoportos konzultáció előnye, hogy a korrepetáló tanárnak a rendszerben történő elakadások kapcsán lehetősége van kérdezni, így könnyebb az elakadás feltárása és feloldása. A korrepetáló tanár szükség szerint átnézte a gyermekekkel a nehézséget okozó területeket, feladatokat, megbeszélték a felmerülő kérdéseket, az elméleti ismereteket, közösen megoldották a feladatokat.

Az EduBot egyik célja, hogy személyre szabott támogatást nyújtson a diákok tanulásához, és lehetővé tegye a tanárok számára a differenciálást a diákok szükségletei szerint.

Az EduBot stratégiai partnerségi Erasmus+ projekt keretében azon dolgozunk, hogy egy MI asszisztenst állítsunk a pedagógusok mellé, amely egyéni tanulási élményt nyújtva vezet végig minden egyes tanulót egy-egy digitális tananyagon, rugalmasan alkalmazkodva a tanuló ismeretszintjéhez és tanulási szokásaihoz, a tanulási folyamatból nyert adatok felhasználásával pedig támogatja a tanárokat a differenciált oktatás megszervezésében.
A projektben a tananyag fejlesztése mellett kidolgozzuk a módszertant is, aminek ismeretében az alkalmazás használható bármilyen más tantárgy/tananyag feldolgozásához.

Az EduBot projekt partnerei a magyarországi Interrégió Fórum Egyesület, a lengyelországi Instytut ADN, Romániából Hargita Megye Tanácsa és a RegioNet, valamint a szlovákiai Tandem n.o. A projekt 2022-ben indult, és 2024-ben zárul.

Kövesse a tevékenységünket itt is!