Elkészült a magyar és a lengyel digitális tartalom az EduBot projekt keretében, a szlovák és a román nyelvű tartalmak fejlesztése folyamatban van. A követelményeket a projektpartnerek meghatározták saját országukban.

A tartalomkészletek nagyon fontos eszközként szolgálnak majd a fenntarthatóság és a projekteredmények adaptálhatóságában:

  1. Az érintettek használhatják, másolhatják és módosíthatják azokat az EduBot módszertan adaptálásához.
  2. Mintául szolgálnak a további tartalomfejlesztéshez.
  3. A tartalomfejlesztési folyamat tanulságait beépítik a módszertanba, ami majd segítheti az érdekelteket abban, hogy saját maguk hozzanak létre tartalmat.

A tartalomfejlesztés eredményeként négy nyelven készül el a tartalom, mindegyik 10 órás adaptív e-learning tanfolyamot tartalmaz. A tananyag elsősorban a nyolcadik osztályos matematika vizsgára való felkészülést segíti.

A Magyarországon fejlesztett tartalom 12 lineáris és 12 adaptív útvonalat tartalmaz, összesen 500, valamint 600 tanulási elemmel, amely nagyobb terjedelmet jelent az eredetileg tervezettnél. A körülbelül 120 külön tanulási feladat mindegyikéhez több segítő feladat, multimédia magyarázat, interaktív kérdés stb. készült el.

Romániában a nyolcadik osztályos képességvizsgára való felkészülést segíti az e-learning rendszer, hat téma van kidolgozás alatt, várhatóan több mint ötszáz elemet végeznek el a tartalomfejlesztés végére.

Szlovákiában a tartalomfejlesztés annyiban különbözik a többi partner munkájától, hogy itt számítástechnikából készül a tananyag, és nem kifejezetten vizsgafelkészítő anyag. Gyakorlatias feladatokat tartalmaz, amelyek nemcsak a tanórákon gyakorolhatók. Ugyanakkor a módszertan más tantárgyakra is alkalmazható. Összesen kilenc informatika témakört dolgoznak ki, több mint ötszáz tanulási elem készül.

Lengyelországban a tananyag tíz matematika témakört dolgoz fel, összesen 585 tanulási elemmel.

Magyarországon már a tesztelés is megtörtént, melynek során minden hibát javítottak, a módszertant korrigálták, az egyes modulokat többször is tesztelték.

Az EduBot stratégiai partnerségi Erasmus+ projekt keretében azon dolgozunk, hogy egy MI asszisztenst állítsunk a pedagógusok mellé, amely egyéni tanulási élményt nyújtva vezet végig minden egyes tanulót egy-egy digitális tananyagon, rugalmasan alkalmazkodva a tanuló ismeretszintjéhez és tanulási szokásaihoz, a tanulási folyamatból nyert adatok felhasználásával pedig támogatja a tanárokat a differenciált oktatás megszervezésében.

A projektben a tananyag fejlesztése mellett kidolgozzuk a módszertant is, melynek ismeretében az alkalmazás használható bármilyen más tantárgy/tananyag feldolgozásához.

Az EduBot projekt partnerei a magyarországi Interrégió Fórum Egyesület, a lengyelországi Instytut ADN, Romániából Hargita Megye Tanácsa és a RegioNet, valamint a szlovákiai Tandem n.o. A projekt 2022-ben indult, és 2024-ben zárul.