Smart mentorok

Megvalósult az adaptációs folyamat hetedik workshopja, mely egyben a hétlépcsős képzés záróeseménye volt. A cél és az apropó a pedagógusok (SMART mentorok) felkészítése az alkalmazás disszeminációjára, annak szélesebb szakmai közösséggel való megismertetése.

Mivel a részt vevő pedagógusok képesek a leghitelesebben bemutatni magát az alkalmazást és a tananyagfejlesztés során szerzett tapasztalataikat, szeretnénk, ha egy előadás keretében osztanák meg véleményüket a digitális oktatás iránt nyitott kollégáikkal, egy, a projektbe még nem bevont intézményben.

A projekt honlapon is elérhető szakmai anyagok:

  • Módszertani bemutató prezentáció – A prezentáció minden lényegesebb információt tartalmaz a digitális oktatási segédeszköz és az alkalmazott módszertant illetően.
  • Tanári Felhasználó Kézikönyv – a már kész tananyagok felhasználásának, módosításának módját és a tartalomfejlesztést ismerteti.
  • Tanulói Felhasználói Kézikönyv – a feladatmegoldás felületének fontosabb funkcióit ismerteti
  • Szemléltető anyagok: a pedagógusoknak lehetőségük van a saját fejlesztésű tartalmak bemutatására, de akár már kész demó anyagot is rendelkezésükre bocsátunk szükség esetén

A workshop a hétlépcsős képzés záróeseménye, az eddigi közös munka értékelése volt.

Összességében megfogalmazható, hogy a hétlépéses adaptációs folyamat során végzett közös munka eredményesen valósult meg mind a projektpartnerek, mind a résztvevő pedagógusok szempontjából.

A tanárok a tananyagfejlesztés közben számos új ismerettel gazdagodtak a digitális pedagógiát, az ezt lehetővé tévő oktatási segédeszközöket, és annak a hétköznapi oktatásban betöltött szerepét illetően. A résztvevők körében pozitív változás tapasztalható az IKT eszközök használata, a digitális kompetenciák, a tananyagfejlesztői szemlélet és tudatosság terén.

Ugyanakkor a közös tevékenység során a partneri oldal is számos új, a hétköznapi oktatásban lényeges, tantárgyspecifikus ismerettel gazdagodott, mely az alkalmazás és a módszertan továbbfejlesztésének alapját képezi a jövőben.