Seven Smart Steps numbers

Sikeresen zártuk a tananyagfejlesztés és a pilotoktatás szakaszát.

A 7SS projektben

  • 3 régió (Magyarország, Felvidék és Erdély)
  • 22 pedagógusa
  • 5 munkacsoportban
  • 4 tantárgy tananyagait készítette el, amelyet
  • 406 diák tesztelt kb. 15 fős tanulócsoportokban.

 

Az ezt a folyamatot lezáró workshop keretében közösen gondoltuk át a tapasztalatainkat, megosztottuk egymással a jó és hasznos gyakorlatokat. Szóba kerültek az egyéni készégek terén bekövetkezett változások, a felmerülő nehézségek, valamint a szakmódszertani meglátások is. Örömmel vettük a résztvevői visszajelzéseket, hiszen célunk, hogy együtt alakítsuk ki a tananyagfejlesztés logikáját és az alkalmazás főbb funkcióit.

Az egyéni készségek területén a visszajelzések egységesen egyértelmű és határozott fejlődésről számoltak be. A tartalomfejlesztő pedagógusok nem csupán a Tanlet alkalmazás használatát sajátították el, de számos IKT-eszközzel és programmal megismerkedtekmely ismereteket már a projekt alatt is hasznosították a mindennapi oktatási rutinjukban. Képessé és motiválttá váltak korszerű audiovizuális tartalmak önálló előállítására, az oktatás bármely formájában (online vagy személyes) hasznosítható anyagok alkalmazására.

A pilotoktatás pozitív tanulási élményt biztosított a diákoknak; előfordult, hogy egyes tanulók több órát is eltöltöttek az útvonalban a tesztoktatás során. A diákok egyértelműen élvezték az alkalmazásban való tanulást.

A releváns szakmai javaslatokat szándékunkban áll visszacsatolni a tanlet.classyedu.eu platform és a játékmotorok továbbformálásának munkálatába.

A közös munka eredményeként megszületett egy színvonalas, gyakorló pedagógusok által készített tananyag (a 8. osztályos kilépő szintet megcélzó tartalommal), melyet valós iskolai körülmények között teszteltek a tanárok és a diákok.