2021. szeptember 23-án online formában szerveztük a harmadik pedagógus workshopot, melynek témája A lineáris tananyag digitalizálása volt.

Az eseményen korábban létrehozott analóg forgatókönyvekkel dolgoztunk tovább. A foglalkozás tematikus műhelymunkával indult, a szaktantárgyi koordinátorok irányításával az altémák elkészített forgatókönyvének és a módszertani vázlatokat véglegesítették a csoportok.

A workshop középpontját alkotó, szakmai tapasztalatcsere keretében a résztvevők ismertették egyéni eredményeiket, észrevételeiket, a felmerülő nehézségeket, megfogalmazhatták kérdéseiket. Az egymástól való tanulás során megoszthatták egymással a jó és hasznos gyakorlatokat, valamint a felvetett kérdésekre közösen kereshettek megoldást.

technikai blokkra a workshop zárásaként került sor. A Lukács Zoltán által vezetett technikai foglalkozáshoz csatlakozhatott, aki úgy érezte, hogy további segítségre van szüksége a digitalizálás terén.

A tananyagfejlesztés empirikus megközelítése

A tananyagfejlesztés többkomponensű összefüggésrendszere több fontos tényezőből áll, melyek kölcsönösen hatással vannak egymásra:

  • pedagógus (módszertani képzettség és digitális felkészültség);
  • digitális eszközrendszer – tartalomfejlesztő felület sajátosságai;
  • szaktantárgyi követelmények (ismeretek és fejlesztendő kompetenciák);
  • valamint a tanulók jellemzői (életkor, szociokulturális háttér).

Az eddigi workshopok és műhelymunkák során leginkább a digitális eszközrendszerre és a szaktantárgyi követelményekre koncentráltunk. Mivel úgy ítéltük meg, hogy a résztvevők mostanra már szert tettek az adekvát véleményformáláshoz szükséges technikai és módszertani járatasságra, az előző alkalmak módszertani és technikai alapozását követően szerettük volna a pedagógusok eddigi tapasztalatait megismerni és rendszerezni, hogy azt a további fejlesztések során hasznosíthassuk.

Egy olyan szakmai párbeszéd elindítását céloztuk meg, mely nem korlátozódik erre az alkalomra, hanem biztos alapot nyújthat a továbbiakban is a közös munkához és egymás támogatásához. Szerettük volna elérni, hogy a különböző tematikus csoportok is rálássanak és részt vegyenek egymás munkájában. Az interaktív blokk keretében a résztvevőknek lehetőségük adódott az eddig elért eredményeiket megosztani egymással, véleményt cserélni az applikációban rejlő lehetőségekről, a közös tananyagfejlesztésről és az eddigi tapasztalataikról. A tagok közösen ötletelhettek egy-egy oktatási cél megvalósítása kapcsán, technikai és módszertani megoldásokat beszélhettek meg, valamint szakmai segítséget kérhettek egymástól.

A tapasztalatcsere során megjelenő lényegesebb témák a következők voltak:

  • az applikáció fogadtatása a tanulók körében;
  • a digitalizálás folyamata;
  • a tananyagfejlesztés, módszertani megoldások ;
  • technikai kérdések.

A szerteágazó, sok témát felölelő szakmai párbeszéd elindított egyfajta közös gondolkodást. Az elhangzottak alapján összegezhető, hogy a digitális tapasztalatoktól függetlenül már jelenleg is érzékelhető a részt vevő pedagógusok oktatási szemléletének nyitottabbá és rugalmasabbá válása; motiváltak lettek új módszerek alkalmazására és digitális kompetenciájuk terén is fejlődés tapasztalható.