Október 18-án került sor a Seven Smart Steps projekt keretében a negyedik pedagógusok számára szervezett online workshopra. A rendezvényen Lukács Zoltán szakmai koordinátor (Regionet Alapítvány), Ferenczi Szi Éva, Szép József, Vépy-Benyhe Judit és Záborszky Andrea a tematikus tananyagfejlesztés koordinátoraiként vettek részt.

A negyedik workshop témája: Differenciált, szintugró tananyag fejlesztése szöveges magyarázattal

A résztvevők ezúttal a lineáris (horizontális irányú mozgás), a szintugró útvonalak működési logikáját (vertikális irányú haladás a különböző nehézségi szintek között), valamint a superunit pedagógiai funkcióját és komponenseit vették górcső alá.

A szintugró tananyagban a segítő feladat kulcsszerepet játszik; megvalósítását közös tapasztalatcsere során vizsgáltuk meg. A megfelelő segítő feladat létrehozása komoly kihívás, hiszen online kell megvalósítani azt a fajta tanulásirányítást, amit az osztályteremben személyesen élünk meg.

A segítő feladat készítésénél lényeges szempont, hogy ne legyen nehezebb, mint a fő feladat; az eredeti kérdéshez nyújtson segítséget, ne egy új kérdést vessünk fel. Emellett aktiválja az ismereteket, rávezető funkciót töltsön be, és természetesen segítse az elakadás felderítését és megoldását.

A segítségnyújtás során kétféle megközelítést alkalmazhatnak a tartalomfejlesztők:

  • alulról felfelé (alapoktól kezdve haladunk végig a tanulási folyamaton) és a
  • felülről lefelé (helyes megoldás fényében gondolja újra a válaszát) történő megközelítést.

Összegzésképpen megfogalmazható, átgondoltuk, hogy hogyan is lehet tantárgyspecifikusan megvalósítani a jól működő superunit egységet, elsősorban a segítő feladatok és magyarázatok szempontjából. A résztvevők számára a szintugró tartalomfejlesztői munka megkezdéséhez biztosítottuk a megfelelő technikai és módszertani alapot.