Seven Smart Steps audiovizuális magyarázatok

Az audiovizuális magyarázatok didaktikai célú létrehozásának és alkalmazásának szerepe túlmutat a tananyag egyszerű színesebbé tételén és a szemléltetésen. Egy jól felépített videó növelheti a magyarázat hatékonyságát, hozzájárulhat a feladat megértéséhez és az ismeretek memorizálásához.

Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy a diákok nem minden esetben olvassák el a hosszabb szöveges magyarázatokat, ezért törekednünk kell minél több videós magyarázat fejlesztésére.

A projekt 5. szakaszának megfelelően, szervezett workshopon mutattuk be, milyen eszközök áll(hat)nak a pedagógusok rendelkezésére, ha audiovizuális megoldásokat keresnek.

Ezen az eseményen konkrétan meg is fogalmaztuk a SevenSmartSteps projekthez kapcsolódó tartalmi, formai és mennyiségi kritériumokat. Ahogy már erre felhívtuk a figyelmet a szöveges magyarázatok kapcsán is, fontos, hogy a magyarázat ne csupán a helyes megoldást ismertesse, de

  • mutassa be a megoldás menetét,
  • magyarázza meg az alkalmazott logikát,
  • és szükség esetén biztosítsa az ehhez szükséges háttértudást.

 

Az audiovizuális magyarázat tartalmi szempontjait a következőkben határoztuk meg:

  • a feladatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, ami a jövőben szükséges az önálló feladatmegoldáshoz;
  • hozzá kell segítenie a tanulót a tananyag megértéséhez és elsajátításához;
  • nyelvezete feleljen meg a kiválasztott korosztálynak;
  • olyan előismeretekre építsen, amelyekkel a tanulók már rendelkeznek.

 

A workshopon részt vevő pedagógusok széleskörű betekintést kaptak a digitális tananyagok készítésének eszközeibe (pl: whiteboard jellegű alkalmazások (Explain Everything), prezi.com, képernyőfelvevő, videószerkesztő programok), valamint mintafeladatok révén láthatták, hogy milyen típusú feladatok állíthatók elő a Tanlet alkalmazással. A résztvevők kiválaszthatták az általuk oktatott tantárgyhoz leginkább megfelelő felületet, melyeket a gyakorlatban is kipróbálhattak. Ennek eredményeként színvonalas, kreatív videós magyarázatok születtek, miközben valamennyi résztvevő képessé vált az audiovizuális tartalmak önálló előállítására.