26 európai ország közel 200 intézménye fog össze annak érdekében, hogy az Izland, Liechtenstein és Norvégia által finanszírozott, a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére irányuló projektjeik és kezdeményezéseik eredményeit a szélesebb közönséggel is megosszák.

Az EGT és a ’Norvég Alap az ifjúsági foglalkoztatásért’ támogatásával megvalósuló projektek számára a július 30-án elinduló Ifjúsági Foglalkoztatási Magazin (Youth Employment Magazine https://youthemploymentmag.net/) tartalomforrásként fog szolgálni. Az online magazin szerkesztőségének tagjai kapcsolódó projektek végrehajtásáért felelős szakértők, akik rendszeresen dolgoznak ki anyagokat az egyes projektek előrehaladásáról és eredményeiről. A 2018 szeptemberében indult IPS4NEETs projekt (Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform – Egyéni elhelyezés és támogatás a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET” fiatalok számára az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformon keresztül) partnersége, köztük az Interregió Fórum Egyesület szintén a nemzetközi csapat tagja. Ezáltal a modern társadalom kihívásaival foglalkozó, a fiatalok magas munkanélküliségi rátáját kezelni kívánó IPS4NEETs projekt tapasztalatai, valamint a már meglévő jó gyakorlatok is nagyobb láthatóságot kapnak majd.

A fenntartható és minőségi ifjúsági foglalkoztatás előmozdítása érdekében Izland, Liechtenstein és Norvégia 2017-ben indította el a 60 millió eurós keretösszeggel rendelkező EGT és ’Norvég Alap az ifjúsági foglalkoztatásért’ támogatási alapot. Az összegből 26 nagyszabású projektet finanszíroznak – köztük az IPS4NEETs projektet is. E kezdeményezés által új munkahelyek jönnek létre, és várhatóan közel 25.000 munkanélküli fiatal juthat álláshoz.

“A sebezhető fiatalok gyakran kívül esnek a formális oktatási és képzési rendszereken, valamint az általános munkaerőpiacon. Nagy szükség van az új és innovatív megoldásokra, a már bevált jó gyakorlatok átadására, valamint a különböző beavatkozások eredményességét kutató hatásvizsgálatokra. A 26 támogatott projekt közel száz újfajta megközelítést, módszert és gyakorlatot fog kidolgozni, tesztelni és alkalmazni, így hangsúlyozva az Alap innovatív jellegét” – mondta Grethe Haugøy, a Regional Funds and Global Fund for Social Dialogue and Decent Work vezető tisztviselője.

Az EGT és Norvég Alapok eddigi kezdeményezéseivel összevetve az ifjúsági foglalkoztatás növelése érdekében létrehozott alap hozzáadott értéke a transznacionalitás, vagyis a nemzetközi jelleg. Ez összhangban áll az Európa 2020 stratégiával és az EU Kohéziós Politikájának célkitűzéseivel, melyek figyelembe veszik a régiók és a határokon átnyúló együttműködés kulcsfontosságú szerepét az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésben. Az Alap hatalmas területet fed le: a projektkonzorciumok 195 szervezetet egyesítenek, melyek tevékenysége számos különböző ágazatra és 26 tagországra kiterjednek. Ebből fakadóan az eredmények terjesztése a projekteket végrehajtó országokban, valamint az információáramlás határokon átnyúló biztosítása jelentős kihívást elé állítja a partnerségek tagjait. Erre jelenthet megoldást a közös kommunikációs platformként funkcionáló online magazin. Nem véletlen, hogy az Ifjúsági Foglalkoztatási Magazin éppen a barátság nemzetközi napján indult el, hiszen a projektet végrehajtó partnerségek harmonizált, állandó kapcsolatban vannak egymással a bevált gyakorlatok és tapasztalatok hatékony cseréjének biztosítása érdekében.

Az újonnan indult magazin valamennyi projekt tartalmát összesíti majd: nemcsak az aktuális eredményekről szóló híreket és a tevékenységek előrehaladására vonatkozó információkat, hanem hosszabb tartalmi cikkeket és különféle multimédiás anyagokat is közölnek majd. Ezenkívül a folyamatosan frissített naptár segítségével az érdeklődők naprakész információkat kaphatnak a projektek keretében megvalósuló, Európa-szerte és a donorországokban megszervezésre kerülő eseményekről.

 „Az online magazin olyan felületként fog szolgálni, mely ösztönzi és összekapcsolja az európai fiatalokat, felhívja a figyelmet a közös problémákra és megoldandó kérdésekre. Egyfajta online csomóponttá fog válni az Alapban részt vevő összes szervezet számára” – mondta Raquel Torres Prol, az EGT és a ’Norvég Alap az ifjúsági foglalkoztatásért’ kommunikációs tisztviselője.

Az online magazin itt érhető el.