Az applikáció innen tölthető le.

A LingLand project célja Linguistic Landscape (Nyelvi Tájkép) kutatásokkal erősíteni a kétnyelvűséget a Szlovák-Magyar határrégióban, a turisztika, vendéglátás és kereskedelem terén. Ezért kialakításra kerül egy átfogó Linguistic Landscape irányelv, és egy pilot keretében végrehajtásra kerülnek kétnyelvűsítési intézkedések.

A projekt átfogó célja a kétnyelvűség szintjét javítani a határ mindkét oldalán, valamint előremozdítani a határon átnyúló kommunikációt. A határon átnyúló együttműködést és kölcsönös megértést. Kiemelt célunk ösztönözni a fenntartható fejlődést a turisztika, vendéglátás és kereskedelem területén.

A projekt közvetlen célja feltérképezni a Szlovák-Magyar határtérséget Linguistic Landscape módszertan alapján. Ennek segítségével kialakítani egy átfogó Linguistic Landscape irányelvet és egy rendszertervet az intézkedések végrehajtására. A projekt keretében Online szolgáltatások fejlesztésének keretében kialakításra kerül többnyelvű étlap generátor (Magyar, Szlovák, Angol, Német), valamint Szlovák-Magyar kétnyelvű e-learning nyelvtanfolyam. Továbbá elindítjuk a kétnyelvű szolgáltatók minősítési rendszerét.

A projekt a helyi és a határon átnyúló regionális turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi vállalkozásokat, ezek alkalmazottjait, önkormányzatokat, szupermarket láncokat céloz meg. Annak érdekében, hogy a határrégió lakosságának a kétnyelvűsége erősödjön.

A projekt eredményeként Szlovák-Magyar határon átnyúló kutatások segítségével tanulmányok fognak születni, melyek megalapozzák a kialakítandó irányelveket, tanagyagokat, e-learning tanfolyamokat. A projekt keretében a határ mind két oldalán kihelyezésre kerül 50-50 db kétnyelvű info-tábla. Felszerelünk 20-20 db étteremet vagy kávézót kétnyelvű étlappal Magyarországon és Szlovákiában. Online szolgáltatásaink keretében kialakítunk egy négy nyelvű étlap generátort. Elindítjuk a kétnyelvű szolgáltatók minősítési rendszerét.

„…elindítjuk a kétnyelvű szolgáltatók minősítési rendszerét.”

Vélemény, hozzászólás?