Társas lények vagyunk

Azokat érezzük magunkhoz közelebb állónak, akik fizikailag is körbevesznek minket. Az ember társas lény, ami jelenti egyfelől azt, hogy megélhetése, gazdasági-biológiai életfenntartási tevékenysége egy társas környezetbe ágyazott, és anélkül teljesen elképzelhetetlen; másfelől pedig jelenti azt is, hogy pszichés egészségét meghatározzák ezek a társas kapcsolatok. Szükségünk van arra, hogy valamilyen közösségbe tartozzunk, és a közösség az emberi történelem előrehaladásával egyre több szinten kerül értelmezésre.

Közösségszintek és közösségi identitás

A közösségek szintjei összefüggenek. Azok, akik elkötelezettek családjuk és szomszédaik iránt, általában elkötelezettebbek honfitársaik, sőt, olyan nemzetközi politikai szervezetek iránt is, mint a nemzetállamokat átfogó és közös politikai közösségbe szervező Európai Unió. Sokan gondolhatják, hogy az ember politikai közösségeinek szintjei kioltják egymást: minél inkább koncentrálunk az Európai Unióra, vagy épp településünk többi lakóira, „földijeinkre”, annál kevésbé koncentrálunk a nemzettársainkra. Az eredmények azt mutatják, hogy ennek épp az ellenkezője igaz: minél inkább elkötelezettek vagyunk földijeink, szomszédaink, európai testvéreink iránt, annál inkább elkötelezettek vagyunk nemzettestvéreink iránt is.

Segítjük a lokális közösségi tervezést

Számos szereplő képes inspirálni, facilitálni olyan folyamatokat, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a közösségi döntéshozás több szinten is megkezdődjön és hatékonyan működhessen. Nemcsak politikusok, politikai szereplők, hanem civil, vagy akár gazdasági szereplők, de a kulturális élet szereplői is sok fogódzót kaphatnak meglévő megoldások és innovatív elképzelések alapján ahhoz, hogy jól működő helyi döntéshozói platformokat hozzanak létre, amelyek gyorsan képesek reagálni a helyben, adott szinten felmerülő problémákra, segítve a helyben élők számára kontrollt gyakorolni saját életük felett és hozzájárulva a helyi jólléthez. Ez nagy mértékben támogatja a helyi társadalmi integrációt, és segít megakadályozni olyan társadalmi folyamatokat is, mint az elöregedés, a fiatalok elvándorlása és az adott tér társadalmi kiürülése.

Ajánlások gyűjteménye

A projektben összeállított politikai javaslatcsomagunk éppúgy szól megválasztott politikai képviselőknek, mint a közösségért dolgozó civil szereplők számára, gazdasági szereplőknek: helyi vállalkozásoknak, cégek munkatársai számára és a kulturális élet szereplőinek. A célunk, hogy elterjedjenek olyan közösségi döntéshozói fórumok, amelyek a közösségfejlesztést és a helyi jóllétet szolgálják. Jelen kiadvány nemcsak ötleteket és fogódzókat, hanem a gyakorlatban kipróbált, konkrét fórumokat, mint példákat is bemutat annak érdekében, hogy látni lehessen: milyen szinteken milyen fórumok elképzelhetők, és ezek eléréséhez milyen gyakorlati lépések vezethetnek.

Az ajánláscsomag ingyenesen hozzáférhető és letölthető az alábbi helyen:

https://vedoburok.hu/efop-5-2-2-17/

 

Vélemény, hozzászólás?