Mindenki politikus

A politika egy, az elitnél sokkal szélesebb körhöz tartozó fogalom: a társadalmi együttműködés szabályrendszereinek kialakítására vonatkozó cselekvést takar, akár a legalacsonyabb szinten. Mivel politikai aktornak számít az is, aki passzívan engedelmeskedik a hatalmon lévő (adott esetben például a demokratikus többség) akaratának, valamilyen szinten a társadalom valamennyi tagja egyben politikus is.

A demokratikus politikai mozgástér: hatalom és bevonás

A képviseleti demokratikus politikai berendezkedés azért bizonyult az emberiség eddigi történelme során a leghatékonyabbnak, mert a hatalom mindig kénytelen figyelembe venni a választói akaratot. De arra is lehetőséget biztosít, hogy időről időre – birtokában álló információk alapján – attól el is térjen, hiszen sok esetben indokolható olyan össztársadalmi lépés, amely a társadalom egy jelentős részének egyéni, individuális érdekeit sérti.

Noha a tapasztalatok a valódi demokratikus döntéseket hosszú távon hatékonyabbnak mutatják valamennyi „eddig kipróbált” rendszernél, hiszen a döntések többé-kevésbé a tömegek véleményét tükrözik, és így nagyon ellenállók a változásoknak, mégis, rövid távon sok esetben sokkal gyorsabban kell döntést hozni, mint amennyire az alkotmányos keretek arra egy valódi demokráciában lehetőséget adnak (kifejezetten háborús vagy katasztrófahelyzetben). A döntések hosszútávú fenntarthatóságához azonban szükséges a polgárok konszenzusa, és e tekintetben a legfejlettebb demokráciák is hiányosságokkal bírnak.

 

 

 

Civil döntéshozók

A helyi döntéshozásba bevont aktorok olyan szereplők, akik rendelkezésükre álló szabadidejüket és energiájukat ellenszolgáltatás nélkül fordítják olyan célokra, amelyek elérésére és a hozzájuk kapcsolódó feladatok végzésére belső késztetést éreznek. A döntéshozásban való részvétel: munka. Az azonban, hogy ez abszolút mások, illetve a közösség érdekében végzett tevékenységet jelent, nem jelenti azt, hogy az egyszeri vagy tartós döntéshozási munkában résztvevők ne profitálnának a tevékenységből.

Aktívak vagyunk!

A projektünk keretében végzett kutatásnak az volt a célja, hogy felmutassa: a helyi közösségfejlesztés több szinten is értelmezhető, és ehhez a népességben jelenleg is adott a kíváncsiság és a kapacitás, amennyiben ténylegesen erőforrásokat akarunk megmozgatni azért, hogy a társadalmi fejlődés letéteményeseiként szolgáló, aktív és rezíliens helyi közösségek jöjjenek létre.

Részletesebben a kutatás eredményeiről az alábbi honlapon:

EFOP-5.2.2-2017-00112 Transznacionális együttműködések

 

 

Vélemény, hozzászólás?