IPSNeets Zárókonferencia borító kép

Hazánkban a fiatalok egy részének továbbra is nehézséget jelent, hogy bekerüljenek a munka világába. A koronavírus járvány gazdasági hatásai erőteljesebben érintették a fiatalokat, könnyebben veszítették el a munkájukat, a frissen végzettek pedig nehezebben találtak állást. Megnőtt azoknak a fiataloknak az aránya, akik munkanélküliek, nem tanulnak és nem is dolgoznak (NEET fiatalok).

Az Interregio Fórum Egyesület és a HÉTFA Kutatóintézet közös, hibrid konferenciája e fiatalok helyzetét állítja fókuszba, bemutat néhány őket segítő szervezetet és programot és azok értékelését.

Az Interregio Fórum Egyesület partnerként vesz részt a ‘Egyéni elhelyezés és támogatás a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET” fiatalok számára az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformon keresztül – Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP)’ – IPS4NEETS – című projektben, a Norvég Alap finanszírozásában. (2018-2021).

A HÉTFA Kutatóintézet ‘Elveszett ezredfordulós generáció: Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére – Lost Millennials: Transnational Research Network for the Evaluation of Initiatives Targeting 25+ NEETs (2021-2024) című projektet indítja 2021 novemberétől, szintén az EGT és Norvég Alapok finanszírozásában.

Az IPS4NEETS zárókonferencia alkalmat kínál arra, hogy az ifjúságkutatás, a NEET fiatalok helyzete témakörök iránt érdeklődők, kutatók és segítő illetve szakmai szervezetek megosszák tudásukat és tapasztalataikat, ezzel elősegítve a munkaerőpiacon és képzésen kívül rekedt fiatalok támogatását.

Az IPS4NEETS projekt honlapja: https://neetseducation.com

A konferenciát követheti itt:

Hozzászólhat itt: