A chatbot technológiát sokan, sokfelé hasznosítják – ennek legegyszerűbb, a legtöbbünk által ismert verziója a webshopok, honlapok sarkában megjelenő, általában „Segíthetünk?” kezdetű kis popup ablak, néha előre felvetve néhány beszélgetés/kérdésindító mondatot is. De hogyan lehet ugyanezt a technológiát az online/blended learning tananyagokban is hasznosítani?

Erre a kérdésre kerestük a választ a Debreceni Vénkerti Általános Iskolában, ahol az Interregió Fórum meghívására a pedagógusokkal egyeztetve közösen tártuk fel a chatbot technológia bevetésének, alkalmazásának lehetséges területeit a már korábban fejlesztett oktatási rendszer (tanlet.hu) használatának során.

A korábbi projektjeinkben (matematika, szövegértés, történelem, természettudományos és idegen nyelvi tantárgyak témaköreiben) már elkészült tananyagok és azok tesztelése/használata alapján a pedagógusok az alábbi javaslatokat, előnyöket, elvárásokat fogalmazták meg:

  • interaktív tanulási tevékenység: a diákokkal való folyamatos kommunikáció és rugalmas szövegfelismerés („Nem tudod a háromszög területének kiszámításához a képletet?” / „Kérsz egy segítő feladatot?” / Kicsit több időre lenne szükséged a feladat megoldásá-hoz?” rosszul írt tizedesvessző javítása, stb…);
  • a diákok tanulási profiljának feltérképezése, és rugalmas, adaptív egyéni tanulási útvona-lak kialakítása az asszisztens által;
  • a differenciált tanulás támogatása, az egyéni sajátosságokhoz igazodó tanulás lehetősége;
  • egyéni tanulási nehézségek és elakadások azonosítása, feloldása: támogatás segítőfelada-tok és magyarázatok formájában, valamint megoldások ajánlása a hiányosságok pótlására;
  • a diákok tananyagban való vezetése az AI asszisztens által, akár a tanár tenné ezt az osz-tályteremben;
  • különböző oktatási célok megvalósítása: ismétlés, vizsgákra való felkészítés, felzárkóztatás támogatása stb.;
  • csoportalakítás a differenciálás érdekében.

Vénkerti Általános Iskolában, az Egyesületünk szervezésében zajlott júniusi PLA néhány képben: