Csíkszeredán, az LTHP projekt első PLA (Peer Learning Activity) workshopján a résztvevők meghívott pedagógusok, valamint Hargita megye gyerekvédelmi rendszerének a hivatásos nevelőszülői voltak a Csíkszereda melletti falvakból, akik személyenként több, akár 4-5 hátrányos helyzetű árva gyermeket fogadtak magukhoz és nevelnek.

A PLA workshop célja, hogy a meghívott 10 szakember igényeit és véleményét feltárjuk az oktatást támogató digitális segédeszköz létrehozása kapcsán, a meghívottak részt vegyenek a tartalomfejlesztési koncepció és pedagógiai módszertan kialakításában, a gyerekek és a szülők számára létrehozott tananyagtartalmak megbeszélésében.

A szakmai elképzelések megvitatását követően a résztvevők tapasztalatait és véleményét visszacsatoljuk a fejlesztési folyamatokba.

A megfogalmazott vélemények alapján összefoglalható, hogy a résztvevők szerint az alkalmazás minőségi változást jelentene számukra az oktatás területén. Ellenőrző és egyben motivációs funkciót is betölthetne a szülők számára, ugyanakkor a tudatos szülői magatartás kialakítására és a tanulás támogatási módjának megtanítására is nagy szükség van. Ezzel együtt a pedagógusok túlterheltségét is jelentősen csökkentené azáltal, hogy egy új eszközt biztosítana számukra a kidolgozott tananyag tartalmak elérhetősége, a tananyag önálló vagy csoportos feldolgozása, a gyakorlás lehetősége és az egyéni teljesítmény nyomon követésének biztosítása által osztálytermi és online oktatás során egyaránt.