2021. augusztus 25-én került sor az adaptációs folyamat első workshopjára Egyesületünk szervezésében, ezzel kezdetét vette a Smart mentorok képzése és a tananyagfejlesztési folyamat.

A projekt keretében egy egymásra épülő, hétlépéses adaptációs folyamatot valósítunk meg; egy olyan “képzést” dolgoztunk ki pedagógusok számára, melynek során digitális tananyagot fejlesztenek és közben új ismereteket szereznek az IKT eszközökről, a digitális oktatási segédeszközökről, és annak a hétköznapi oktatásban betöltött szerepéről.

A workshopon közös technikai és szakmai-módszertani felkészítést biztosítottunk a résztvevők számára. A program elsősorban a korszerű digitális oktatástámogató eszköz használatának képességére, a tananyagfejlesztési kompetencia fejlesztésére törekszik a  https://tanlet.classyedu.eu felület segítségével. Olyan hasznos képességstruktúra és szemléletmód kialakítása törekszünk, amely hosszú távon kamatoztatható a tanításban. Ugyanakkor a közös munka eredményeként megszületik egy színvonalas, gyakorló pedagógusok által készített tananyag a 8. osztályos kilépő szintet megcélzó tartalommal, melyet valós iskolai körülmények között tesztelnek a tanárok a saját diákjaik segítségével.

A programon részt vevő pedagógusok közreműködésével létrejöttek a szaktantárgyi tematikus csoportok magyar nyelv és irodalomból, matematikából, természettudományokból és történelemből. A közös munka és szakmai tapasztalatcsere eredményeképpen pedig megszülettek a fejlesztendő tananyagok pedagógiai koncepciói. A követkető műhelymunka megszervezéséig a tematikus koordinátorok irányításával folytatódik a munka.