Start-up verseny + vállalkozói kompetenciák fejlesztése a magyar-szlovák határmenti régió szakképzési intézményeiben

A projekt kódja: SKHU/1902/4.1/003

A projekt időtartama: 2020. október 1. – 2022. január 31.

A projekt vezető partnere:
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, Magyarország
A projekt partnerei:
TANDEM, n.o., Komárom, Szlovákia
Interregio Fórum Egyesület, Budapest, Magyarország

A projekt összköltségvetése: 199 610,00 €

ERFA támogatás: 169 668,50 €

Állami támogatások: 19 961,00 €

Az Interregió Fórum Egyesület ERFA támogatásának összege: 50 540 €

További információkat a program weboldalán találhatnak: www.skhu.eu

A projekt honlapja: https://startup-plus.eu/

A vállalkozói potenciál a szlovák-magyar határmenti régióban messzemenőleg kiaknázatlan. Bár a fővárosokban és az egyetemi városokban a közelmúltban számos startup kezdeményezés látott napvilágot, ezek elsősorban egyetemi hallgatókra és fiatal szakemberekre összpontosítanak. Eközben a vidéken élő, alacsonyabb képzettségű fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy innovációkat, vagy vállalkozói ismeretekkel gyarapodjanak, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő startup kezdeményezéshez. A projektben résztvevő partnerek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakiskolákba járó fiatalok jelentős innovációs, vállalkozói és start-up potenciállal rendelkeznek, amelyek a megfelelő gyakorlati oktatási projektekkel sikeresen felszínre hozhatók.

A projekt célja virtuális nemzetközi startup verseny megszervezése szakiskolások (16-19 éves korosztály) számára, speciális képzett mentorok által vezetett vegyes tanulási tanfolyam és egy interaktív digitális platform segítségével, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy reflektáljanak egymás munkájára is. Legalább 2 x 6 intézményből 2 x 18 mentort vonunk be a projektbe, és 300 hallgató részvételével számolunk a 2 x 6 hetes vegyes tanulási tanfolyam során, részben helyi (magyar vagy szlovák), részben angol nyelven.

Összekeverjük a szakképzés módszertanát az induló vállalkozás szellemével: a tanulási folyamat startup versenybe ágyazódik. A tanulók (virtuális) induló vállalkozásokat hoznak létre; tőkére tesznek szert az e-tananyagok elvégzése során, valamint „befektetőket” vehetnek rá arra, hogy invesztáljanak induló vállalkozásukba. A legjobban teljesítő startup vállalkozások lesznek a nyertesek.

A játék „csavarja”, hogy a befektetők maguk a diákok: kiválaszthatják a többi csapat által bemutatott legjobb ötleteket, és ugyanúgy befektethetnek ezekbe, mint a valós tőkepiaci helyzetekben egy befektető. Ugyanakkor maguk a befektetők is versenyeznek: azok, akik a legsikeresebb induló vállalkozásokba fektettek be, magasabb megtérülési rátát érhetnek el. A játék végén minden résztvevő jutalmat kap kezdőként és befektetőként egyaránt. A jutalmak az elért eredményekkel arányosak.

A megoldásban kulcsszerepet kap egy játékosított digitális platform, melyen a résztvevők interaktív tananyagok segítségével fejlődnek, valamint csapatokban gyakorlati feladatokat valósítanak meg. Ezt a digitális képzést egészíti ki a mentorok támogatása, az aktuális helyzetben elsősorban online módszerekkel megoldott műhelymunkák segítségével. A pedagógusok mentor képzést, módszertani iránymutatást kapnak, melyek alapján segítik a diákok önismereti fejlődését, a start-up szemléletét és a vállalkozói kompetenciák elsajátítását.

Az Interregió Fórum Egyesület már több tucat hasonló tematikájú nemzetközi projektet valósított
meg sikeresen. Egyesületünk a korábbi projektek eredményeire és tapasztalataira alapozva a projekt
számára nélkülözhetetlen digitális infrastruktúrát, e-learning módszertant és speciális szakmai tudást
biztosítja a projekt sikerességéhez. A kezdeti lépések egyikeként, egyesületünk a partnerekkel
közösen elkészíti a versenyek módszertanát, amit egy dokumentum formájában disszemináció
céljából széles körben elérhetővé teszünk. Miután ez elkészült, a partnerekkel közösen előkészítjük a
verseny egyes tartalmi elemeit és létrehozzuk a felkészüléshez szükséges tananyagot, amit a
módszertanhoz hasonlóan ingyenesen és mindenki számára szabadon elérhetővé teszünk. A projekt
során megszerzett pedagógiai és módszertani tapasztalatokat egy jó gyakorlatokat összegző
tanulmányban fogjuk prezentálni.
A projekt sikerességéhez elengedhetetlenül fontos a digitális infrastruktúra üzemeltetése és a projekt
igényeihez való hozzáigazítása. A digitális infrastruktúra a versenyek megszervezéséhez szükséges e-
learning platformból és egy tananyagfejlesztő részből áll.

Biztosak vagyunk benne, hogy a szlovák és a magyar partnerekkel közösen munkálkodva és együtt gondolkodva társadalmilag is hasznos és innovatív szellemi termékek létrehozásával aktívan hozzájárulunk a határon átnyúló együttműködéshez.

A projekt az az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül kerül megvalósításra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Vélemény, hozzászólás?