EduBot

EduBot – Developing Key Competences Through Blended-Learning Metodology Based on AI Supported Chatbot Technology   A projekt időtartama: 2022.09.01. – 2024. […]

Kattints a továbbiakért
learn then play fiú és logó

Learn THEN Play

A Learn THEN Play célja egy digitálisan támogatott tanítási módszertan és motivációs eszközrendszer kifejlesztése, amely a tanárok és a szülők/gondviselők […]

Kattints a továbbiakért

Seven SMART Steps

7SMART Steps Seven SMART Steps a digitálisan támogatott differenciált tanulási módszertan adaptálásához a problémamegoldó és szövegértési kompetenciák növelése érdekében   […]

Kattints a továbbiakért

Startup+SKHU

 Start-up verseny + vállalkozói kompetenciák fejlesztése a magyar-szlovák határmenti régió szakképzési intézményeiben A projekt kódja: SKHU/1902/4.1/003 A projekt időtartama: 2020. október […]

Kattints a továbbiakért

STORIE

A vidéki vállalkozások kulturális és szellemi örökségre alapozott, fenntartható turisztikai termékfejlesztéséhez szükséges ismereteinek megteremtése   (STORIE) 2018-1-HU01-KA202-047746 STORIE projekt- a vidéki […]

Kattints a továbbiakért

Smart e-MATHS

Differenciált, e-learning alapú módszertani innováció az általános iskolák eredményes matematika oktatásának támogatásához 2018-1-HU01-KA201-047830 A megítélt támogatás összege: 198 395 € A projekt […]

Kattints a továbbiakért

Provocent

Promoting Entrepreneurship in the Vocational Education (ProVocEnt) Program: SKHU/1601 – Priority axis 4 – Enhancing cross-border cooperation of public authorities […]

Kattints a továbbiakért

M’INSPIRE

M’inspire Erasmus+ projekt – „Innovatív gyakorlatok a kisiskolások oktatásában – Inspirálj és motiválj!” 15/0100-KA2SE/13634 Projektidőszak: 2015. november – 2017. október […]

Kattints a továbbiakért

LINGLAND

A LingLand project célja Linguistic Landscape (Nyelvi Tájkép) kutatásokkal erősíteni a kétnyelvűséget a Szlovák-Magyar határrégióban, a turisztika, vendéglátás és kereskedelem […]

Kattints a továbbiakért

IPS4NEETS

Egyéni elhelyezés és támogatás a nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő „NEET” fiatalok számára az Oktatási Ifjúsági Technológiai Platformon […]

Kattints a továbbiakért

ENTREPRENEUR+

Entrepreneur+ Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban 2017-1-HU01-KA202-036031 A megítélt támogatás összege: 283 141 EUR A projekt megvalósítási időszaka: 2017. november […]

Kattints a továbbiakért

MÚK 2.0

Egy kiterjesztett valóságon alapuló, mobil-applikációként működő játék fejlesztése, amely a „Márciusban Újra Kezdjük!” mozgalmát eleveníti föl.

Kattints a továbbiakért

eMMAP

2014-ben indult projektünk a Magyar-Szlovák Határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 (HUSK/1101/1.2.1/0266) keretében „Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése” címmel. A projekt célja […]

Kattints a továbbiakért

Sociography

A „Sociography” című projektünk (HUSK/1001/2.5.2/0003) a magyar és szlovák szociográfiák, szociofotók és szociofilmek összegyűjtését és virtuális könyvtárba rendezését célozta meg. […]

Kattints a továbbiakért