SZEMÉLYRE SZABOTT UTAK A SIKERES FELVÉTELIHEZ

Personalised Pathways To Successful Admission

 

Erasmus + Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban

2023-1-HU01-KA210-SCH-000156020

01/09/2023 – 31/08/2024

A romániai, és ezen belül kiemelten az erdélyi magyar oktatás egyik legnagyobb kihívása az esélyegyenlőség biztosítása a továbbtanulási lehetőségeket illetően.
Nincs ez másként Magyarország esetében sem. Mindkét országban a továbbtanulási lehetőségeket a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulók számára már az általános iskola végén jelentősen korlátozza (egyéb tényezők mellett) a „kisérettséginek/felvételinek” is nevezett záróvizsga, amely nagyban meghatározza a tanulók további pályáját. Egyaránt jellemző, hogy a jobb körülményeket biztosítani képes családok gyermekei külön órákon készülnek fel a vizsgára, ami viszont hátrányos helyzetbe hozza, és már az általános iskola végén sok esetben szegregálja a kevesebb lehetőséggel rendelkező tanulókat.

Jelen projekt célja eszközt teremteni a kevesebb lehetőséggel élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a kisérettségi vizsgákra való felkészülésben a legnagyobb kihívást jelentő matematika tárgy területén.

  1. Ennek érdekében helyzetfelmérést és elemzést követően egy adaptív tanulási útvonalak mentén bejárható digitális tananyagot hozunk létre matematika tárgyban, amely jelentősen megkönnyíti a kevesebb lehetőséggel élő tanulókkal foglalkozó pedagógusoknak, hogy akár tanórai keretek között, akár a tanórákon kívüli időkeretben támogassák a diákjaik felkészülését a kisérettségi vizsgára.
  2. A létrehozott tananyagra támaszkodva egy blended learning módszertant is kialakítunk, amelynek lényege, hogy az adaptív tanulási útvonalakon egyénileg haladó tanulókat a pilot oktatást vezető tanárok on-line és offline módszerekkel támogatják.
  3. A módszertan, és a digitális támogató környezet használatára 10 pedagógust képezünk ki, akik a projekt csapat folyamatos támogatása mellett 12 héten keresztül, heti 2 órás időtartamban segítik fejenként legalább 10 tanuló felkészülését.
  4. A felkészítés eredményeit be- és kimeneti mérésekkel mérjük, illetve nyomon követjük az elért kisérettségi eredményeket is.
  5. A projekt végén a tapasztalatokat összegezzük, a módszertant a tapasztalatok alapján finomítjuk, és a projekt termékeit ingyenesen a szélesebb szakmai nyilvánosság rendelkezésére bocsátjuk.

A projekt honlapja: https://pepas.hu