M’inspire Erasmus+ projekt – „Innovatív gyakorlatok a kisiskolások oktatásában – Inspirálj és motiválj!”

15/0100-KA2SE/13634

Projektidőszak: 2015. november – 2017. október

Az ERASMUS+ Program keretében megvalósuló M’INSPIRE projekt elsődleges célja, hogy a különböző országokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskola alsó tagozatos tanulók, a felső tagozatba lépéséhez szükséges alapképességeit és kompetenciáit megszilárdítsa, ugyanakkor motivációt biztosítson (a digitális eszközök használatának megismertetésével) egyrészt az iskolai tanuláshoz, másrészt a továbbtanuláshoz, a modern világ megismeréséhez, a beilleszkedéshez. A projekt az alapképességek fejlesztését-megszilárdítását tableteken alkalmazott innovatív digitális tananyag kifejlesztésével, drámapedagógiai eszközökkel történő kiegészítéssel és annak tanítási helyzetben való kipróbálásával és tervezi elérni.

A projekt Vezető Partnere az Interregió Fórum Egyesület a projekt keretének meghatározását és tartását, valamint a digitális tartalmak fejlesztését végzi első sorban. A Partnerek -Új Esély Egyesület (Magyarország), Bástya Egyesület (Románia), Fórum Egyesület (Szlovákia)-, által bevont iskolákban zajlik a próbatanítás, illetve az általuk bevont pedagógusok végzik a pedagógiai tartalmak kialakítását.

Projekt tevékenységei:

Egyeztetett tananyag-struktúra létrehozása
A tananyag-struktúra és fejlesztési irányok dokumentum rögzíti a kifejlesztendő tananyag célrendszerét, területeit, módszertani irányelveit. Ekkor történik az alap grafikai elemek, a keretrendszer terv és az alkalmazás alapjainak meghatározása.

M’Inspire Beta teszt-verzió, elkészítése
30 órás digitális tananyag tartalom teszt-verziójának létrehozása a hozzá tartozó alkalmazás és keretrendszer fejlesztéssel, kooperatív tananyagmotorok beszerzésével, tananyag feladatatok összeállításával és a hozzá kapcsolódó drámapedagógiai elemek beillesztésével.

M’Inspire Beta tesztelése 3 országban, 3 helyszínen, egyenként 30 órás pilot-oktatás keretében.
Egy magyarországi, egy szlovákiai és egy román iskolában 30 órás próbatanítás tartása, 20-20 fő 4. osztályos iskolás bevonásával tableteken futó tananyag elvégzésével. A tesztelési jegyzőkönyvben összegződnek a tanítási és a rendszer funkcionális tapasztalatai, valamint a tanítási blokk elején és végén végzett kompetencia mérések eredményei.

M’Inspire 1.0 végleges tableten futó digitális tananyag-csomag fejlesztése a pilot-oktatások tapasztalatainak beépítésével, nyelvi verziók (magyar, román, szlovák, angol) elkészítésével.
M’Inspire módszertani kézikönyv elkészítése pedagógusok számára a tananyaghoz, magyar, román, szlovák, angol nyelvi verzióban.
Az elért eredmények és a M’Inspire 1.0 tananyag-csomag megismertetésére egy nemzetközi konferencia keretében kerül sor, melyet kiegészít a három országban min. 40 -40 fő részvételével tartandó oktatási és egyéb érintett szervezetek részére szervezett szemináriumok. Az Interregió Fórum Egyesület honlapjáról elérhetőek lesznek a tartalmak, illetve rendszeres hírlevelekkel keltjük fel az érdeklődést projektünk és eredményei iránt.
A projekt eredményeként a konkrét M’Inspire 1.0 digitális tananyag-csomag és a hozzá kapcsolódó módszertani kézikönyvön túl azt várjuk, hogy egy olyan módszertani eszközt sikerül a pedagógusok számára létrehoznunk, amely használható bármely európai országban, valamint képes tanulásra motiválni a tanulási nehézségekkel küzdő alsó évfolyamot végző hátrányos helyzetű tanulókat és fejleszteni felsőbb évfolyamra menetelhez szükséges kompetenciáikat.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványokban (közleményekben, honlapon) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Vélemény, hozzászólás?